Forside

Vi samarbejder med by- og parkafdelinger rundt om i landets kommuner, med arkitekter, landskabsarkitekter og med private entreprenører om at udvikle og tilpasse deres ideer til individuelle løsninger.


Vi udvikler og producerer alle typer containere

(mere end 1000 forskellige igennem årene)

og har desuden et omfattende program af standardcontainere til alle formål.


Vi udvikler og producerer specialløsninger tilpasset kundens behov. Bl.a. indenfor off-shore industrien, produktionsindustrien, miljøcontainere og mobile modtagerstationer.

Aasum Smedie er DS/EN 1090-certificeret til udførelsesklasse EXC 4


Aasum Smedie er nu endnu bedre rustet til at imødekomme efterspørgslen for bygningskomponenter med høje kvalitetskrav.


Læs mere i pressemeddelelsen >>>

NYT PROJEKT

10 m3 beredskabscontainer med integreret pumpe og udtag til vandkanon.

1641805990899
1641805990891
1641805990916

Moderne og veludviklet produktionsapparat

Aasum Smedies stab af medarbejdere omfatter dygtige fagfolk og ingeniører, og virksomheden råder over et moderne veludviklet produktionsapparat hvilket bevirker, at selv store leverancer leveres inden for forholdsvis kort tid og i Dansk kvalitet.

Fra ide til virkelighed

I kommer med ideen – vi leverer produktet.

Aasum Smedies stab af medarbejdere omfatter dygtige fagfolk og kreative konstruktører, som altid er klar til at videreudvikle og formgive kundernes skitser og ideoplæg – vi er Jeres pålidelige sparringspartner fra ide til færdigt produkt.


Aasum Smedies 200 års jubilæum - i samme familie.


Download

jubilæums

folder >