Løsninger

Løsninger

By- og parkudstyrContainer
Specialløsninger


Løsningsområder

By- og parkudstyr

Vi samarbejder med by- og parkafdelinger rundt om i landets kommuner, med arkitekter, med landskabsarkitekter og med private entreprenører om at udvikle og tilpasse deres ideer til individuelle løsninger som en del af det bestående landskab.


Container

Vi udvikler og producerer alle typer containere (mere end 1000 forskellige  igennem årene) og har desuden et omfattende program af standardcontainere til alle formål.


Specialløsninger

Gennem de sidste mange år har Aasum Smedie udvidet produktsortimentet til også at omfatte specialløsninger tilpasset kundens behov. Bl.a. indenfor off-shore industrien, produktionsindustrien, miljøcontainere og mobile modtagerstationer.